Zrównoważenie

Dążymy żeby nasza architektura poprzez przemyślane rozwiązania dawała największą satysfakcję użytkownikom, przy możliwie najmniejszych kosztach środowiskowych oraz zbilansowanych nakładach finansowych przeznaczonych na budowę i potem na eksploatację obiektów. Szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia komfortu projektowanych przestrzeni, zwłaszcza cieplnego i oświetlenia światłem dziennym, poprzez zastosowywanie dedykowanych technologii zapewniających zużycie energii użytkowej na możliwie najniższym poziomie i jej uzupełnianie z odnawialnych źródeł.

W poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań wykorzystujemy proces synergii zespołu projektowego oraz inwestora i użytkowników. Szczegółowo analizujemy miejsce, jego kontekst i naturę każdej lokalizacji, by wykorzystać jej potencjał i uwzględnić go w decyzjach projektowych. Dbamy o poprawę równowagi hydrologicznej poprzez powierzchnie przepuszczalne, retencję wód opadowych w otwartych i zamkniętych zbiornikach oraz o poprawę mikroklimatu na działce w nawiązaniu do istniejących systemów naturalnych. Zalecamy odzysk wody deszczowej w celu redukcji zużycia wody pitnej. Projektujemy zieleń uwzględniając jej wszelkie walory w różnych porach roku, przede wszystkim użytkowe dla zacienienia w lecie czy osłony przed wiatrem. Dążymy do zapewnienia samowystarczalności obiektów i staramy się, żeby użytkownicy byli tego świadomi. Weryfikujemy stosowane materiały budowlane pod względem ich wpływu na zdrowie użytkowników przez m.in. niską zawartość substancji szkodliwych np. formaldehydów oraz oddziaływania na środowisko naturalne w całym ich cyklu życia m.in. poprzez niską emisję CO2. Dbamy o zapewnienie właściwych miejsc na selektywne składowanie odpadów, w tym biodegradowalnych.

Korzystamy z wiedzy specjalistów związanych zarówno z tradycją jak i nowoczesnością. Oprócz standardowych procedur budowlanych badamy m.in. pole radiestezyjne i przestrzeń Feng-Shui. Używamy najnowszych technik projektowych w wymiarze 3d i różnorodnych symulacji służących zapewnieniu komfortu oraz kosztowych. Znaczący głos w naszych projektach mają przyszli użytkownicy, dlatego dużo uwagi poświęcamy na rozpoznanie ich potrzeb i potem na weryfikację zastosowanych rozwiązań. W tym celu stosujemy różnego typu badania obiektów po zasiedleniu. Każdy projekt jest dla nas wyzwaniem i wspaniałą lekcją zbierania doświadczeń, które wykorzystujemy w kolejnych pracach.

Na zamówienie projektujemy obiekty wg wytycznych Instytutu Technologii Budowlanych oraz systemów LEED i BREEAM oraz przeznaczone do certyfikacji. W duchu zrównoważenia zaprojektowaliśmy 4 obiekty, oraz opracowaliśmy 14 publikacji naukowych i popularno-naukowych – wybrane są dostępne poniżej.

 • logo

  nagrody plgbc

 • logo

  ISOVER Multi-Comfort House Student Contest

 • BUDMA_2017-Plakat

  BUDMA konkurs o nagrodę im. macieja nowickiego

 • logo

  konkurs stone barn meditation camp

 • dofa2

  Zespół szkolno-przedszkolny nr 12 na Maślicach

 • logo

  Dostępność przestrzeni zielonej i wypoczynkowej na podstawie ogrodu botanicznego we Wrocławiu

 • logo

  Podstawy projektowania zrównoważonego

 • logo 2

  Comparison of design intentions and construction solutions delivered to enhance environmental performance and minimalize carbon emissions of new public school in Wrocław

 • logo 2

  Preliminary evaluation design

 • installogoczb

  Zielone miasta jako szansa na zrównoważony rozwój na przykładzie Vancouver

 • logo

  Laboratorium zrównoważenia – modelowy budynek uniwersytecki w Vancouver

 • logo-awards-2016

  PLGBC Green Building Awards

 • Robutka_1

  Dyplomy inżynierskie

 • ZAWÓD-ARCHITEKT-IKONA

  szkoła zrównoważonej architektury

 • ikona

  Sustainable development of the city on the example of Vancouver

 • 13-jpg

  dom niskoenergetyczny bukowice

 • 1

  dom energooszczędny dostępny

 • f1402-z44_wejscie-glowne-zmierzch

  Zespół szkolno-przedszkolny maślice

 • 1-jpg

  budynek demonstracyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zrównoważeniekacperadmin