budynek demonstracyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

program: budynek eksperymentalny 
klient: Uniwersytet Zielonogórski 
powierzchnia: 1 460 m2
data: 2008
status: koncepcja
miejsce: zielona góra
zespół: anna bać, krzysztof cebrat

Podstawowe założenia: budynek energooszczędny, wykorzystujący energie odnawialne, demonstracyjno-badawczy i dydaktyczno-naukowy, atrakcyjny architektonicznie i przyjazny dla środowiska naturalnego oraz budynek przyjazny dla użytkowników m.in. niepełnosprawnych, tzw. bez barier. Są one realizowane przez przyjęte rozwiązania zarówno zagospodarowania terenu, bryłę budynku, program funkcjonalno-przestrzenny i materiały, jak i rozwiązania instalacyjne.

Artykuł o obiekcie dostępny tutaj

budynek demonstracyjny Uniwersytetu Zielonogórskiegolea k