konkurs SARP dyplom roku

program: prace nominowane i nagrodzone w konkursie
miejsce: wrocław
promotor: anna bać

karolina bloch_off bridge schron turystyczny w dolinie rozpudy 2015
I nagroda w konkursie na dyplom roku SARP

Lokalizacja w Dolinie Rospudy, słynącej z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce oraz most, jedyna stała budowla znajdująca się w Uroczysku Święte miejsce stały się pretekstem do zaprojektowania schronu turystycznego dostępnego cały rok. Z uwagi na zły stan techniczny, istniejący most został zastąpiony konstrukcją z kratownic z drewna klejonego warstwowo, materiału dobrze wpisującego się w naturalny krajobraz, łączącego tradycję z nowoczesnością. Przez teren przebiegają trzy szlaki turystyczne – kajakowy, rowerowy oraz pieszy. Miejsce należy do najbardziej malowniczych terenów Ziemi Augustowskiej, a samo uroczysko ze względu na historię sięgającą XII w., otoczone jest aurą tajemniczości i niezwykłości. Od wieków rokrocznie, w dniu św. Jana – 24 czerwca, odbywa się tam uroczystośc, podczas której miejscowa ludnośc modliła się, zjadała rytualny posiłek i składała pod krzyżami ofiary w postaci pieniędzy i żywności. Obrzędy te miały najprawdopodobniej źródło w prawosławnym święcie Jordanu i były przywiezione przez ludnoś sadniczą w XVI wieku. Głównym założeniem w koncepcji jest odpowiednie wpisanie obiektu w krajobraz Uroczyska Święte Miejsce. Elementem propagującym kulturę regionu jest włączenie w program funkcjonalno-przestrzenny schronu, funkcji sauny – tzw. „bani ruskiej”, charakterystycznej dla terenów Suwalszczyzny.

michał bala_(nie)chciany habitat 2015
wyróżnienie w konkursie na dyplom roku SARP

Propozycja rewitalizacji dizelnicy „Przedmieście Oławskie” we Wrocławiu przez stworzenie przestrzeni aktywizujących najuboższych. Celem opracowania jest projekt sieci prefabrykowanych domów tymczasowych dla bezdomnych oraz ofiar patologii. Kluczem projektu jest postawienie się w ich sytuacji oraz podpowiedź na podstawowe potrzeby.

agata kurto_ośrodek turystyczny 2008
nagroda w konkursie na dyplom roku SARP

konkurs SARP dyplom rokukacperadmin