Dyplomy inżynierskie

program: prace dyplomowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
miejsce: wrocław
promotor: anna bać

michał kowalczyk_schron rowerowy 2017

zuzanna robutka_schron dla turystów ekspedycyjnych 2017

kamil światowski_dom z widokiem 2016

Dom spełniający wysokie standardy prywatności i energoaktywności przy jednoczesnym „ukryciu” obiektu od strony drogi oraz otwarciu pomieszczeń mieszkalnych na widok w stronę rzeki i łąki otaczające działkę. Dach domu jest zrównany z jezdnią drogi przez co większość budynku jest przykryta ziemią, dzięki czemu nie narusza się widoku z drogi. Jest to ostatnia działka budowlana w szeregu, dalej rozciągają się tylko łąki i rozlewiska. Osłonięcie budynku ziemią zapewnia też wysoką izolacyjność oraz osłonę przed wiatrami i wychładzaniem od strony północnej. Teren działki został zagospodarowany w sposób minimalny tak, aby nie naruszał lokalnych stref matecznikowych oraz by stał się jak najmniej energochłonny. Teren opracowania jest położony we wsi Mętów koło Lublina. Jest to ostatnia działka budowlana po tej stronie drogi. Dookoła roztacza się widok na rzeczkę Czerniejówkę oraz pobliskie łąki i rozlewiska.

Dyplomy inżynierskielea k