KONCEPCJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NA MAŚLICACH

I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej

Zespół przeznaczony jest dla 400 dzieci szkolnych i 100 dzieci przedszkolnych. Na program funkcjonalny składa się stołówka, biblioteka, zespół sportowy oraz świetlica środowiskowa i pomieszczenia dla Rady i Strażnika Osiedla. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w technologii mieszanej, murowany, konstrukcja żelbetowa i stalowa. Zaprojektowany jako zrównoważony i energooszczędny. Układ halowo grzebieniowy, sale w systemie szeregowym, zwrócone na południe. W przedszkolu dodatkowe doświetlenie sal przez świetliki w dachu szedowym. Zminimalizowane otwory okienne od północy. Zastosowano przestrzenny podział na strefy dla dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych i szkolnych, wyróżniony kolorystyką. Ideą było zapewnienie zróżnicowanej i dedykowanej przestrzeni do nauki i wypoczynku dla dzieci oraz komfortowe warunki dla współczesnej edukacji, m.in. poprzez otwartość budynku. Zapotrzebowanie na energię w całości pokryte z odnawialnych źródeł energii. Zastosowano osłony przeciwsłoneczne. Przewidziano wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperacją, z pompami ciepła zapewniającymi powietrzne dogrzewanie i chłodzenie obiektu. Obiekt wyposażony jest w inteligentny system zarządzania (BEMS). Wszystkie powierzchnie na działce są przepuszczalne lub półprzepuszczalne dla wody. Niezrealizowano zielonych dachów oraz otwartych zbiorników retencyjnych, jedynie zbiorniki podziemne gromadzące wodę do podlewania.

KONCEPCJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NA MAŚLICACHlea k