PROJEKT BASENU I BLOKU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 I GIMNAZJUM NR 11 PRZY UL. WILANOWSKIEJ WE WROCŁAWIU

II nagroda w konkursie architektonicznym

Projektowany zespół złożony z basenu i bloku sportowego gabarytowo nawiązuje do otoczenia, został połączony z istniejącymi budynkami szkolnymi za pomocą łączników. Budynki 2 i 3 kondygnacyjne. Konstrukcja żelbetowa i stalowa. Zaproponowano rozwiązania energooszczędne w postaci zwartej bryły, podwyższonej izolacyjności przegród oraz kolektorów słonecznych. Łączniki ze szkołą zapewniają maksymalny komfort użytkowania bez opuszczania obiektów, poprzez połączenie zespołu z istniejącymi budynkami szkolnymi za pomocą łączników.

PROJEKT BASENU I BLOKU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 I GIMNAZJUM NR 11 PRZY UL. WILANOWSKIEJ WE WROCŁAWIUlea k