Wstępne założenia projektowe i koncepcje architektoniczne budynku demonstracyjno-badawczego w zakresie rozwiązań architektury słonecznej i pozyskiwania energii alternatywnych

Wstępne założenia projektowe i koncepcje architektoniczne budynku demonstracyjno-badawczego w zakresie rozwiązań architektury słonecznej i pozyskiwania energii alternatywnychlea k