Jesteśmy pracownią działającą w trzech podstawowych obszarach architektury zrównoważonej, tzw. energoaktywnej oraz prospołecznej. Zagadnienia te przenikają się wzajemnie i definiują nasze główne zainteresowania twórcze oraz naukowo-badawcze. Obok poszukiwania ciekawej formy architektonicznej oraz podnoszenia walorów funkcjonalnych i użytkowych obiektu, pasjonuje nas realizowanie prośrodowiskowych idei oraz strategii projektowych. Bardzo cenimy lokalizację i jej walory, dbamy o potrzeby bezpośrednich użytkowników, ale także społeczność oraz traktujemy projektowanie jako proces znajdowania optymalnych rozwiązań. Stanowimy grupę wykwalifikowanych specjalistów współpracujących synergicznie z doświadczonymi projektantami z różnych branż oraz ze specjalistami z wielu dyscyplin.

Biuro istnieje od 2007 roku, jesteśmy autorami ponad 40 projektów i 45 publikacji.

Celekacperadmin