Prospołeczność

Nade wszystko cenimy projektowanie jako proces synergicznego dochodzenia do optymalnych i dedykowanych rozwiązań architektonicznych i technologicznych. Widzimy głębszy sens architektury w podnoszeniu jakości środowiska, zarówno społecznego, zbudowanego, jak i naturalnego. Dlatego szczególną wagę przywiązujemy do współpracy z użytkownikami obiektów.

Pewną część procesu projektowego dedykujemy ustaleniom programu funkcjonalno-przestrzennego oraz preferencji użytkowników w zakresie korzystania z przestrzeni i ich potrzeb funkcjonalno-użytkowych. Staramy się zapewniać optymalne rozwiązania dla stałych i czasowych użytkowników oraz mieszkańców i ich ulubieńców. W zależności od ilości zainteresowanych i możliwości organizacyjnych proces rozpoznania potrzeb trwa odpowiednio długo.

 

Szczególną uwagę poświęcamy użytkownikom o ograniczonych możliwościach psychofizycznych. Staramy się projektować przestrzenie dostosowane do osób o mniejszych zdolnościach poruszania się oraz niedowidzących i niewidzących, a także dla osób o szczególnych potrzebach psychicznych. Tam gdzie konieczne stosujemy wsparcie dla niesłyszących.

Głęboko wierzymy, że architektura wpływa na samopoczucie użytkowników i staramy się żeby nasze obiekty pozytywnie stymulowały ich wszelkie aktywności. Projektując bazujemy na zasadach percepcji i psychologii architektury.

 

Współpracujemy z wieloma instytucjami których działalność ukierunkowania jest na pomoc osobom dotkniętym fizycznie lub psychicznie. Są to m.in. Stowarzyszenie Axis, dla którego projektowaliśmy zagospodarowanie terenu z nowymi funkcjami wspierającymi rozwój zespołu  we Wrocławiu. Wykonaliśmy kilka projektów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, m.in. koncepcję Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Współpracowaliśmy z Fundacją Nasz Dom nad projektem domu mieszkalnego dla Wspólnoty osób z autyzmem. Wykonaliśmy szereg ekspertyz dotyczących dostępności przestrzeni publicznych we Wrocławiu. M.in. na zlecenie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zbadaliśmy dostępność ZOO i ogrodu botanicznego, współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Integracja przy opracowaniu i przeprowadzeniu badań dotyczących dostępności obiektów użyteczności publicznej. Pełniliśmy funkcje doradcze dla Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przystosowania budynku przy placu Uniwersyteckim do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz dla Fundacji Promyk Słońca.

W duchu architektury prospołecznej wykonaliśmy 7 projektów, oraz opracowaliśmy 4 publikacje naukowy i popularno-naukowe – wybrane są dostępne poniżej.

 • 6

  Przebudowa części parteru budynku Grafit na Biuro obsługi klienta miejskiego ośrodka pomocy społecznej mops+500

 • logo

  warsztaty architektura dla wszystkich

 • sztuka osób niepełnosprawnych

  KONKURS PFRON OTWARTE DRZWI

 • ikona

  Kids design space 2016

 • fresh-fb

  Fresh design festival 2014

 • logo

  Fresh design festival 2016

 • ikona WCWON

  Przebudowa części parteru budynku Grafit na Wrocławskie Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych_WCWON

 • logo p

  Wrocław bez barier

 • logo p

  Cenna inicjatywa

 • logo

  Dostępność przestrzeni zielonej i wypoczynkowej na podstawie ogrodu botanicznego we Wrocławiu

 • logo

  Laboratorium zrównoważenia – modelowy budynek uniwersytecki w Vancouver

 • fama_full-2_a-copy

  biblioteka FAMA

 • elsport-copy

  szkolna biblioteka

 • 1

  rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego maślice

 • biblioteka_grafit-1

  biblioteka Grafit

 • 2

  Fresh design festival 2015

 • ulotka kids NAJAKTUALNIEJSZA

  Kids design space 2015

 • f1402-z44_wejscie-glowne-zmierzch

  Zespół szkolno-przedszkolny maślice

Prospołecznośćkacperadmin