Przebudowa części parteru budynku Grafit na Wrocławskie Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych_WCWON

program: przebudowa
klient: –
powierzchnia: 1 350 m2
data: 2016
status: koncepcja
miejsce: wrocław
zespół: anna bać, zuzanna góra

Przebudowa części wnętrz parteru budynku na potrzeby WCWON. Zaprojektowano nowy układ pomieszczeń z przeznaczeniem na wnętrza biurowe typu open space dla pracowników PZON i DAON wraz z przestrzenią magazynową i archiwizacji dokumentów, strefami socjalnymi i sanitariatami. Przeprowadzono zintegrowany proces projektowy podczas którego współpracowano z 55 pracownikami obu działów MOPS.

Przebudowa części parteru budynku Grafit na Wrocławskie Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych_WCWONlea k