3 warianty Autonomicznego Systemu Energetycznego Budynku

program: budynek eksperymentalny
klient: Centrum Technologii Energetycznych
powierzchnia: 30m2 
data: 2012 
status: koncepcja 
zespół: anna bać

Obiekt demonstracyjno-badawczy umożliwiający doświadczenia w zakresie sprawności
autonomicznego systemu energetycznego. System składa się ze zwierciadeł i złoża
akumulacyjnego. Zaproponowano 3 układy architektoniczne dla 3 różnych typów zwierciadeł.

3 warianty Autonomicznego Systemu Energetycznego Budynkulea k