warianty domu samowystarczalnego

program: budynek eksperymentalny
klient: współpraca z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym PWr
powierzchnia: 90-140m2 
data: 2011 
status: koncepcja 
zespół: anna bać

Warianty domu samowystarczalnego energetycznie wyposażonego w autonomiczny system pozyskiwania energii słonecznej. Bryły architektoniczne domów dostosowano do obrotowych zwierciadeł skupiających ze zmiennymi osiami obrotu oraz do wielkości i lokalizacji złóż akumulacyjnych. Zaprojektowano przezierne obudowy technologiczne dla kolektorów wytwarzających gorące powietrze do kilkuset stopni jest kierowane do odpowiednio zaizolowanego złoża akumulacyjnego lub bezpośrednio do instalacji trigeneracyjnej. Zależnie od potrzeb mieszkańców zapewnione jest powietrzne ogrzewanie pomieszczeń, ich klimatyzacja lub produkcja energii elektrycznej dzięki generatorowi Organic Rankine Cycle (ORC).

warianty domu samowystarczalnegolea k