KONCEPCJA BIBLIOTEKI GRAFIT

I nagroda w konkursie architektonicznym

Przebudowa części wnętrz parteru budynku usługowo-biurowego na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Ideą było zaprojektowanie nowoczesnej biblioteki multimedialnej z podziałem na przestrzenie dedykowane grupom użytkowników w różnym wieku. Zbiory książek stanowią część powierzchni, większość to strefy m.in. dzieci młodszych, grup szkolnych, seniorów. Przewidziano też podium i część wielofunkcyjną oraz wydzielone salki biblioteczne. Zaprojektowano nowy układ pomieszczeń wokół hali oraz zmodernizowano istniejące systemy instalacyjne. Przeprowadzono zintegrowany proces projektowy.

KONCEPCJA BIBLIOTEKI GRAFITlea k