blok sportowy hauke bosaka

program: blok sportowy
klient: ZSP NR 8
powierzchnia: 905,90 m2
data: 2008
status: koncepcja konkursowa
miejsce: wrocław
zespół: anna bać, krzysztof cebrat

Przyjęto optymalne miejsce posadowienia, umożliwiające realizacje inwestycji bez ingerencji w ciągłość procesu dydaktycznego w szkole. (W opcjonalnym rozwiązaniu wejścia na dach części sportowej jako rezerwy terenu wypoczynkowego, wymagana będzie przebudowa jednej sali lekcyjnej.) Nowoprojektowany budynek nie ingeruje w strukturę konstrukcyjną istniejącego budynku szkoły. Przyjęto racjonalne zagospodarowanie terenu przez ukształtowanie nowego obiektu analogicznie do układu istniejącego budynku w kształcie litery U, tworząc analogiczny dziedziniec wewnętrzny. Dziedziniec ten zagospodarowano małą architekturą, zielenią oraz oświetleniem w posadzce. Układ komunikacyjny zapewnia łatwą dostępność bloku sportowego bezpośrednio z ulicy, ze szkoły bez konieczności wychodzenia na zewnątrz obiektu oraz z parkingu podziemnego. Możliwe jest funkcjonowanie bloku niezależnie od pracy szkoły. Zastosowano zielony dach z tarasem wypoczynkowym.
Proponowane nowoczesne rozwiązania architektoniczne, materiałowe oraz elementy
instalacji sprzyjają oszczędności energetycznej obiektu.

blok sportowy hauke bosakalea k