blok sportowy wilanowska

program: basen, blok sportowy
klient: zarząd Inwestycji Miejskich
powierzchnia: 12 500 m2
data: 2008
status: koncepcja
miejsce: Wrocław, ul. Wilanowska 31
zespół: anna bać, agnieszka gałwiaczek, radosław dziadek

Podstawą założenia jest stworzenie wspólnej strefy wejściowej do obu niezależnych obiektów sportowych. Rozwiązanie to pozwala na oszczędność powierzchni ogólnych osobno dla obu stref. Rozwiązanie to pozwala na oszczędność powierzchni użytkowej oraz na ograniczenie ilości personelu. Zastosowane łączniki umożliwiają łatwy i bezkolizyjny dostęp do właściwych obiektów, tzn. do basenu dostęp dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz tylko dla młodzieży z gimnazjum dostęp do bloku sali sportowej. Możliwe jest funkcjonowanie obu bloków niezależnie od siebie oraz od pracy szkoły.

blok sportowy wilanowskalea k