przedszkole rybiańska

program: przedszkole 6-oddziałowe
klient: Centrum Technologii Energrtycznych
powierzchnia: 221 m2
data: 2008
status: koncepcja
miejsce: Świdnica
zespół: anna bać

Obiekt przedszkolny realizowany w trzech etapach, jako punkt przedszkolny dwuoddziałowy dla 25 dzieci, przedszkole 6 oddziałowe dla 90 dzieci i przedszkole 12 oddziałowe dla 180 dzieci. Układ sal szeregowy zwrócony na południe z pomieszczeniami pomocniczymi od północy. Konstrukcja szkieletowa stalowa i drewniana. Obiekt o charakterze edukacyjnym – zastosowano zielone ściany do pielęgnacji przez dzieci, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe zapewniające częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w obiekcie.

przedszkole rybiańskalea k